Wyżywienie dla pracowników spoza okresu Covid-19

Warunki wyżywienia pracowników są różne w zależności od tego, czy firma zatrudnia 50 pracowników, czy nie.

Firma zatrudniająca co najmniej 50 pracowników

W firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników należy po konsultacji z CSE zapewnić pracownikom lokal gastronomiczny:

który jest wyposażony w wystarczającą liczbę siedzeń i stołów; w tym kran z wodą pitną, świeżą i gorącą, dla 10 użytkowników; i który posiada środki do przechowywania lub chłodzenia żywności i napojów oraz instalację do podgrzewania posiłków.

Zabrania się pracownikom spożywania posiłków w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.

Na realizację swoich obowiązków pozwalają różne sposoby: kuchnia, w której pracownicy mogą spożywać posiłki, ale także stołówka czy refektarz w firmie, czy firmowa restauracja.

Firma zatrudniająca mniej niż 50 pracowników

Jeśli masz mniej niż 50 pracowników, obowiązek jest mniejszy. Należy zapewnić pracownikom jedynie miejsce, w którym mogą jeść w dobrych warunkach BHP (regularne sprzątanie, kosze na śmieci itp.). Ten pokój można wyposażyć w…

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Awa: szybkie przekwalifikowanie i stały kontrakt dzięki dyplomowi kontrolera zarządzania