Úplne bezplatné prémiové školenie OpenClassrooms

Zachovanie kontinuity pracovných zmlúv môže byť pre spoločnosti výzvou. Tieto ťažkosti môžu byť spôsobené správaním zamestnancov alebo ekonomickou neistotou.

Tieto prekážky môžu viesť k jednému alebo viacerým prepusteniam.

Ako viete, tento kurz je venovaný ukončeniu pracovných zmlúv z dôvodu prepúšťania. Aké sú pravidlá prepúšťania z osobných alebo ekonomických dôvodov? Čo mám robiť, ak som kvôli finančnej situácii nútený ukončiť pracovný pomer? Aké sú právne a finančné dôsledky pre spoločnosť?

Na konci kurzu budete mať jasnejšie pochopenie toho, čo musíte urobiť.

Budeš schopný :

– Rozlišovať medzi rôznymi typmi prepúšťania z osobných dôvodov.

– Rozlíšiť rôzne typy ekonomických motívov.

– Identifikujte právne a finančné dôsledky prepustenia.

Tento kurz nepokrýva všetky zákony a sociálne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na prepustenie, poskytne vám iba rámec na ich pochopenie. Pravidlá sa často menia, v prípade potreby sa poraďte so špecializovaným právnikom.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnej stránke→

READ  Francúzsko je pozastavené, bis repetita