Принт Фриендли, ПДФ и е-пошта

Прогресивно пензионисање: особа која пружа хонорарне активности

Прогресивна шема пензионисања отворена је за запослене који испуњавају следеће услове:

обављају своје активности са непуним радним временом у смислу члана Л. 3123-1 Закона о раду; су достигли минималну законску старосну границу за пензионисање (62 године за осигуранике рођене 1. јануара 1955. или касније), смањену за 2 године, а да нису мање од 60 година; доставите доказ о 150 четвртина старосног осигурања и периодима који су признати као еквивалентни (Законик о социјалном осигурању, чл. Л. 351-15).

Овај систем омогућава радницима да обављају смањену активност док уживају део пензије. Овај део пензије варира у зависности од трајања рада са скраћеним радним временом.

Забрињава то што се у смислу Закона о раду сматрају хонорарцима запослени који имају краће радно време:

законском трајању од 35 сати недељно или трајању утврђеном колективним уговором (уговор о огранку или компанији) или трајању рада које се примењује у вашој компанији ако је трајање краће од 35 сати; резултујућем месечном трајању,

ПРОЧИТАЈТЕ  Про-А - Реконверзија или промоција по програму рада