I-print Friendly, PDF at Email

Sa pagtatapos ng kursong ito, magagawa mong:

  • ipakita mo;
  • lumigid;
  • tumanggap sa iyo;
  • ibalik ka;
  • bumili.

Matututunan mo rin na magsulat at magbasa ng arabic salamat sa pagsasanay na inaalok sa graphics system.

Ang pagsasanay ay nakaayos ayon sa mga simpleng gawain na isinangguni sa antas A1 ng European Framework of Reference for Language (CEFRL).

Sa pagtatapos ng pagsasanay, magagawa mong bumati sa isang simpleng paraan, upang ipakilala ang iyong sarili (pagkakakilanlan, address at numero ng telepono, propesyon, pinagmulan, aktibidad), upang maunawaan at humiling ng katulad na impormasyon mula sa iyong mga kausap; punan ang isang simpleng form na may pangalan, tirahan, nasyonalidad at katayuan sa pag-aasawa; upang tanungin ang iyong paraan, kung paano lumibot, upang gumamit ng mga pangunahing politeness formula nang matalino; mag-book ng kuwarto at mag-order sa cafe o restaurant; para makabili.

Sa pagsasanay sa wika, iginigiit ng MOOC ang kultural na dimensyon kaalaman kung saan ay mahalaga para sa pakikipag-ugnayan sa isang tagapagsalita sa paggalang at pag-unawa sa kanilang mga code at halaga.

READ  Manunulat ng WPS: Panimula sa Pagpoproseso ng Salita