Sa kawalan ng katumpakan sa kolektibong kasunduan, ang conventional severance pay ba ay dahil sa VRP?

Dalawang empleyado, na gumaganap ng mga tungkulin ng sales rep, ay na-dismiss para sa mga kadahilanang pang-ekonomiya bilang bahagi ng isang job protection plan (PSE). Kinuha nila ang labor court para hamunin ang bisa ng kanilang dismissal at makakuha ng bayad ng iba't ibang halaga, lalo na bilang karagdagang contractual severance pay.

Ang karagdagang conventional severance pay na na-claim ay ang ibinigay ng collective agreement para sa advertising at katulad nito. Sa kabila ng kanilang katayuan bilang mga sales rep, nadama ng mga empleyado na nakinabang sila sa mga probisyon ng kolektibong kasunduan na ito, na naaangkop sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan.

Ngunit ang mga unang hukom ay tinantya:

sa isang banda na ang kolektibong kasunduan ng VRP ay may bisa sa mga kontrata sa pagtatrabaho na natapos sa pagitan ng mga tagapag-empleyo at mga kinatawan ng pagbebenta, maliban sa mas paborableng mga probisyon sa kontraktwal na hayagang naaangkop sa mga kinatawan ng pagbebenta; sa kabilang banda na ang kolektibong kasunduan para sa advertising ay hindi nagbibigay para sa pagiging angkop nito sa mga kinatawan na may katayuan ng sales rep.

Dahil dito, itinuring ng mga hukom na ito ay ang kolektibong kasunduan ng VRP na inilapat sa relasyon sa trabaho.

Dahil dito ay naalis na nila ang mga empleyado ...

Magpatuloy na basahin ang artikulo sa orihinal na site →

READ  Nakatira sa France - A2