I-print Friendly, PDF at Email

Mula noong 2016, maraming unibersidad at grandes écoles ang nag-aalok ng mga MOOC para suportahan ang mga estudyante sa high school sa kanilang gabay sa karera. Ang mga MOOC na ito ay idinisenyo upang magamit ng mga pangkat na pang-edukasyon ang kanilang nilalaman bilang bahagi ng mga aktibidad sa loob ng paaralan.

Ang mga MOOC na ito ay mga tool sa serbisyo ng mga pangkat ng pagtuturo sa loob ng balangkas ng mga oras na nakatuon sa paggabay at nagpapahintulot sa mga mag-aaral na magkaroon ng pagmamay-ari ng mga paksa at kurso.

Ang layunin ng MOOC na ito ay suportahan ang mga pangkat na pang-edukasyon sa mataas na paaralan sa paggamit ng mga MOOC ng tulong sa paggabay, upang pagsamahin ang MOOC sa mga aktibidad sa silid-aralan at magbigay ng tugon na inangkop sa mga profile at inaasahan ng mga mag-aaral. , para sa personalization ng suporta sa gabay.

Binibigyang-daan nito ang mga hindi pamilyar sa mga MOOC, na magbigay ng mga kinakailangang batayan para sa pagtuklas ng mga MOOC sa FUN, at samahan sa paggamit ng mga MOOC bilang isang tool sa orientation aid.

Magpatuloy na basahin ang artikulo sa orihinal na site →

READ  Pambansang protokol: bagong distancing, kategorya 1 mask at bentilasyon bawat oras