CRPE (şirkette profesyonel yeniden eğitim anlaşması için), mesleki eğitimle desteklenebilen ve sonunda çalışanın yalnızca yeni becerilere değil, aynı zamanda yeni bir meslek deneyimine de sahip olduğu uygulamalı ve özel bir eğitimdir.

İşe ara verilmesinin sonunda yürürlüğe konulur ve işçi, işveren ve birinci basamak sağlık sigortası (veya genel sosyal güvenlik fonu) arasında yapılan bir sözleşme ve tarafça imzalanan iş sözleşmesinde değişiklik şeklinde resmileştirilir. çalışan.

Duruma bağlı olarak, sağlık sigortası sosyal servisi veya iş sağlığı ve önleme servisi, prosedürleri çalışan, işvereni, işyeri hekimi ve Cap emploi veya Comète France ile koordine edebilir.

Orijinal sitedeki makaleyi okumaya devam edin →

OKU  Olumlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratın