Die skryf van 'n wetenskaplike artikel is nie intuïtief nie en die reëls vir publikasie is dikwels implisiet. Dit is egter hoe navorsing gebou word, in 'n kollektief van gedeelde kennis wat voortdurend uitgebrei word danksy publikasies.  Wat ook al sy dissipline, publikasie is noodsaaklik vir 'n wetenskaplike vandag. Om sy werk sigbaar te maak en nuwe kennis te versprei enersyds, of andersyds om die outeurskap van 'n resultaat te waarborg, om befondsing vir sy navorsing te bekom, of om die indiensneembaarheid daarvan te ontwikkel en deur sy loopbaan te ontwikkel.

Dis hoekom die MOOC "Skryf en publiseer 'n wetenskaplike artikel" ontsyfer stap vir stap die skryfreëls en die verskillende stadiums van publikasie in internasionale tydskrifte vir doktorale studente en jong navorsers. Eerste MOOC in die reeks "Kruisdissiplinêre vaardighede in navorsingsberoepe", gedra deur die Navorsingsinstituut vir Ontwikkeling en gelei deur navorsers en onderwyser-navorsers van die Netwerk van Uitnemendheid in Ingenieurswetenskappe van die Francophonie, dit Dit gee hulle die sleutels om te ontmoet die vereistes van wetenskaplike uitgewers.

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  "Die keuse van afstandsonderrig weerspieël volwassenheid, ondernemingsgees en vasberadenheid"