Die werknemer stuur 'n verlofversoek aan sy werkgewer binne die raamwerk van 'n PTP op die laatste 120 dae voor die aanvang van die opleidingsaksie wanneer dit 'n aaneenlopende onderbreking van werk van minstens ses maande behels. Andersins moet hierdie versoek nie later nie as 60 dae voor die aanvang van die opleidingsaksie gestuur word.

Die voordeel van die versoekte verlof kan nie deur die werkgewer geweier word nie slegs in die geval van nie-nakoming deur die werknemer van die voorwaardes hierbo genoem. 'n Uitstel van die verlof kan egter opgelê word in die geval van nadelige gevolge vir die produksie en bedryf van die maatskappy, of indien die proporsie werknemers wat gelyktydig afwesig is onder hierdie verlof meer as 2% van die totale arbeidsmag van die onderneming verteenwoordig.

In hierdie konteks kan die duur van die professionele oorgangsverlof, gelykgestel aan 'n tydperk van werk, nie verminder word vanaf die duur van die jaarlikse verlof nie. Dit word in ag geneem by die berekening van die senioriteit van die werknemer binne die maatskappy.

Die werknemer is onderhewig aan 'n bywoningsverpligting as deel van sy opleidingskursus. Hy gee sy werkgewer bewys van bywoning. 'n Werknemer wat sonder rede

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  In die rigting van 'n hernieude Macron-bonus vir werknemers van die "tweede lyn"?