Print Friendly, PDF & Email

Wil u 'n onderneming skep of oorneem, of dit nou 'n SAS, 'n SASU, 'n SARL of ander is, terwyl u u huidige pos behou? Let daarop dat enige werknemer die reg het om verlof te neem vir die skepping of oorname van 'n onderneming. Daarbenewens moet sekere bepalings in ag geneem word. Hier is die prosedures wat gevolg moet word vir 'n verlofversoek vir die oprigting of oorname van 'n onderneming. U sal ook 'n voorbeeld van 'n versoekbrief ontvang.

Hoe kan u voortgaan met 'n versoek om betaalde verlof vir die skepping van besigheid?

As u vir 'n onderneming werk, het u dalk 'n plan om 'n onderneming te begin. Dit verg egter 'n bietjie vrye tyd van u kant. Die punt is dat u nie u huidige werk wil beëindig nie, maar u wil die tyd hê om u projek te voltooi. Weet dan dat enige werknemer voordeel kan trek uit 'n verlof om 'n onderneming te stig.

In ooreenstemming met die artikel, L3142-105 van die Arbeidswetgewing gewysig deur artikel 9 van wet nr 2016-1088, van 8 Augustus 2016, kan u effektief verlof by u werkgewer aanvra. Daarbenewens sal u versoek onderhewig wees aan sekere voorwaardes.

Om voordeel te trek uit hierdie verlof, moet u eerstens 'n senioriteit van 2 jaar in dieselfde maatskappy of in dieselfde groep hê en nie die afgelope drie jaar daarby baat gevind het nie. U moet ook 'n besigheid hê wat nie in kompetisie is met die onderneming waar u tans werk nie.

LEES  E-pos sjabloon vir die aankondiging van u deelname aan 'n vergadering

U kan egter diedie verlof wat u benodig met dien verstande dat dit nie langer as 1 jaar is nie. U kan dit ook nog een jaar hernu. U sal egter gedurende hierdie tydperk nie meer 'n salaris ontvang nie, tensy u gekies het vir deeltydse werk. Dit gesê, u kan die betaalde vakansiesaldo oorbetaal.

Hoe kan u voortgaan met 'n versoek om betaalde verlof vir die skepping van besigheid?

Om verlof te vra vir die stigting of oorname van 'n onderneming of om CCRE te vereenvoudig, moet u u werkgewer minstens 2 maande voor die vertrekdatum met verlof in kennis stel, sonder om te vergeet om die duur daarvan te noem. Let egter daarop dat die spertye en voorwaardes vir die verkryging van u verlof deur 'n kollektiewe ooreenkoms binne die maatskappy bepaal word.

Om die CEMR te bekom, moet u dan 'n brief skryf waarin u verlof vra vir die skepping van besigheid. U moet dit dan per pos aan u werkgewer stuur met 'n geregistreerde brief met ontvangsbewys, of per e-pos. U brief sal dan die presiese doel van u versoek, u vertrekdatum met verlof sowel as die duur daarvan noem.

Sodra u werkgewer u versoek ontvang, het hulle 30 dae om te reageer en u daarvan in kennis te stel. Hy kan u versoek egter weier as u nie aan die nodige voorwaardes voldoen nie. Die weiering kan ook plaasvind as u vertrek 'n gevolg het in die ontwikkeling van die maatskappy. In hierdie geval het u 15 dae na ontvangs van die weiering om 'n klag by die nywerheidstribunaal in te dien as u nie hierdie besluit aanvaar nie.

As u werkgewer ook u versoek aanvaar, moet hy u binne 30 dae na ontvangs daarvan in kennis stel. Oorskry hierdie sperdatum en as u werkgewer nie manifesteer nie, sal u versoek as toegestaan ​​beskou word. Aan die ander kant kan u vertrek vir 'n maksimum van 6 maande vanaf u datum van vertrek uitgestel word. Dit is veral in die geval waar dit in dieselfde tydperk as ander werknemers gedoen word. Hierdie praktyk word toegepas om die gladde bestuur van die besigheid te verseker.

LEES  Elke ontvanger het 'n geskikte beleefde formule!

Wat van na die verlof?

In die eerste plek kan u kies tussen die beëindiging van u dienskontrak of om voort te gaan werk. U moet u werkgewer dus ten minste 3 maande voor die einde van die verlof in kennis stel van u wens om terug te keer werk toe. In die eerste geval kan u u kontrak beëindig sonder kennisgewing, maar deur vergoeding in plaas van kennisgewing te ontvang.

In die geval dat u gekies het om voort te gaan om in die onderneming te werk, kan u terugkeer na u ou posisie of 'n soortgelyke posisie indien nodig. U voordele sal dus dieselfde wees as voor u vertrek met verlof. U kan ook baat vind by opleiding om uself te rehabiliteer indien nodig.

Hoe skryf u 'n verlofbrief vir die skepping van sake?

U CEMR-versoek moet u vertrekdatum, die verlangde duur van u verlof sowel as die presiese aard van u projek noem. U kan dus die volgende sjablone gebruik vir 'n verlofversoek en vir 'n terugkeer na werkversoek.

Vir 'n CEMR-versoek

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum]

Geregistreerde brief met erkenning van ontvangs

Onderwerp: Versoek om vertrek met vertrek vir die skepping van besigheid

Mevrou, meneer,

As 'n werknemer in u onderneming, beklee ek sedert [datum] tans die posisie van [u posisie]. In ooreenstemming met artikel L. 3142-105 van die Arbeidswetgewing, wil ek egter voordeel trek uit 'n verlof vir die skepping van sake, waarvan die aktiwiteit gebaseer sal wees op [spesifiseer u projek].

Ek sal dus afwesig wees van [vertrekdatum] tot [terugkeerdatum], dus vir 'n tydperk van [spesifiseer die aantal dae van afwesigheid] as u dit toelaat.

In afwagting van 'n beslissing van u, aanvaar asseblief, mevrou, meneer, die versekering van my hoogste agting.

 

Handtekening.

 

In die geval van 'n herstelversoek

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum]

Geregistreerde brief met erkenning van ontvangs

Onderwerp: Hervestiging van die versoek

Mevrou, meneer,

Ek is tans met verlof om 'n besigheid te begin sedert [vertrekdatum].

Hiermee deel ek u van my wens om my vorige werk in u onderneming te hervat, wat gemagtig is in artikel L. 3142-85 van die Arbeidswetboek. As my pos egter nie meer beskikbaar is nie, wil ek 'n soortgelyke posisie inneem.

Die einde van my verlof is geskeduleer vir [terugkeerdatum] en ek sal dus vanaf daardie dag teenwoordig wees.

Aanvaar asseblief, mevrou, meneer, in die versekering dat ek my grootste agting gee.

 

Handtekening.

 

Laai "Vir-'n-versoek-van-CCRE-1.docx" af Giet-une-demande-de-CCRE-1.docx - 3443 keer afgelaai - 13 Kb

Laai "In-the-case-of-a-recovery-request-1.docx" af In-die-geval-van-'n-herstel-versoek-1.docx - 3413 keer afgelaai - 13 Kb