Die kursus is gestruktureer rondom 7 modules. Die eerste module verskaf 'n konteks en definieer die konsep en belangrikheid van groen chemie in 'n omgewings- en ekonomiese benadering. Hierdie module stel ook die idee van biomassa bekend en illustreer die verskillende kategorieë van biomassa (plante, alge, afval, ens.). Die tweede module handel oor die chemiese struktuur, die fisies-chemiese eienskappe en die reaktiwiteit van die hooffamilies van molekules wat in biomassa voorkom. Die derde module fokus op die maniere van kondisionering en voorbehandeling van biomassa terwyl module 4 beoog om te fokus op chemiese, biologiese en/of termochemiese benaderings tot die omskakeling van biomassa in nuwe produkte, tussenprodukte, energie en brandstowwe. Module 5 bied verskeie ekonomiese en kommersiële gevalle van biomassa-valorisering en groen chemie aan, soos die vervaardiging van bio-etanol, of die ontwerp van nuwe bioplastiek. Module 6 handel oor innoverende, meer onlangse navorsing, soos die vervaardiging van nuwe oplosmiddels, die opwekking van waterstof of die herwinning van koolstofdioksied. Laastens sluit module 7 af met 'n visie vir die toekoms van hierdie groen chemie wat met hernubare hulpbronne geassosieer word.

Die aktiwiteite wat aangebied word sluit in:
- Video's wat teoretiese konsepte op 'n lewendige en toeganklike manier aanbied
- "Praktiese" verfilmde reekse en onderhoude met kundiges wat hierdie konsepte bekendstel of illustreer
- Talle oefeninge van toenemende moeilikheidsgraad en omvang en terugvoer
- 'n Gespreksforum

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Digitale beroepe om die wêreld van môre uit te vind