Oordrag van dienskontrakte: beginsel

Wanneer daar 'n verandering in die werkgewer se regsituasie is in die konteks van veral 'n erfopvolging of 'n samesmelting, word die dienskontrakte aan die nuwe werkgewer oorgedra (Labour Code, art. L. 1224-1).

Hierdie outomatiese oordrag is van toepassing op dienskontrakte wat aan die gang is op die dag waarop die situasie gewysig word.

Die werknemers wat oorgedra word, trek voordeel uit dieselfde uitvoeringsvoorwaardes van hul dienskontrak. Hulle behou hul senioriteit by hul voormalige werkgewer, hul kwalifikasies, hul vergoeding en hul pligte.

Oordrag van dienskontrakte: die interne regulasies is nie bindend vir die nuwe werkgewer nie

Die oordrag van dienskontrakte het geen invloed op die interne regulasies nie.

Die Cassation Court het inderdaad net daaraan herinner dat die interne regulasies 'n privaatregtelike reguleringshandeling is.
In die geval van outomatiese oordrag van die dienskontrakte, word die interne regulasies wat noodsaaklik was in die verhouding met die voormalige werkgewer nie oorgedra nie. Dit is nie bindend vir die nuwe werkgewer nie.

In die saak wat beslis is, is die werknemer aanvanklik in 1999 deur 'n maatskappy L. aangestel. In 2005 is dit deur die maatskappy CZ gekoop. Sy dienskontrak is dus aan die onderneming C oorgedra.

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Bestuur jou kontant