Gedeeltelike aktiwiteit: die gemeenregtelike regime

Die uurlikse tarief vir die berekening van die gemeenregtelike gedeeltelike aktiwiteitstoelaag bly vasgestel op 60% van die bruto verwysingssalaris, beperk tot 4,5 uurlikse minimumloon.

Die tarief wat vir die berekening van die skadeloosstelling aan die werknemer betaal word, word op 70% van die bruto verwysingsvergoeding gehandhaaf, beperk tot 4,5 uur minimumloon tot 30 April.

Wat maak 'n restant van 15% vir die werkgewers afhanklik van die gemeneregstelsel. Hierdie vlak van ondersteuning word op die oomblik beplan tot 30 April.

Die tarief van 36% van die gedeeltelike aktiwiteitstoelaag moet teoreties vanaf 1 Mei 2021 geld.

Gedeeltelike aktiwiteit: beskermde sektore (aanhangsels 1 en 2 of S1 en S1bis)

Werkgewers wie se hoofaktiwiteit verskyn op:

die lys waarna bylaag 1 of S1 verwys word, wat veral die sektor toerisme, hotel, spyseniering, sport, kultuur, passasiersvervoer en geleenthede insluit; die lys genoem aanhangsel 2 of S1bis wat die sogenaamde verwante sektore saamgroepeer en waarvan die hoofaktiwiteit in aanhangsel 2 voorkom en wat 'n sekere afname onder ...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Die verpligte masker in besigheid ... met enkele uitsonderings