Bedanking vir vertrek vir opleiding: model bedankingsbrief vir 'n versorger

 

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Bedanking

 

Mevrou, meneer,

Ek dien hiermee my bedanking uit my pos as verpleegassistent in. Inderdaad, ek is onlangs aanvaar om 'n opleidingskursus te volg wat my in staat sal stel om nuwe vaardighede in my professionele veld aan te leer.

Ek wil jou bedank vir die geleentheid wat jy my gegee het om in die kliniek te werk. Danksy hierdie professionele ervaring kon ek 'n diepgaande kennis van gesondheidsorg opdoen asook my vaardighede in die pasiënt-versorger-verhouding ontwikkel. Ek is ook dankbaar vir die positiewe werksverhoudings wat ek met my kollegas en toesighouers ontwikkel het.

Ek is bewus daarvan dat my vertrek vir opleiding tot 'n bykomende werklading vir my kollegas kan lei, maar wees verseker dat ek daartoe verbind is om 'n effektiewe oorhandiging te verseker.

Weereens dankie vir die geleentheid wat jy my gegee het en ek bly beskikbaar vir enige vrae rakende die oordrag van my funksies.

Aanvaar asseblief, mevrou, meneer my beste groete.

 

[Kommune], 28 Februarie 2023

                                                    [Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

 

Laai “Model-van-bedanking-brief-vir-vertrek-in-opleiding-versorger.docx” af

Model-de-letter-de-resignation-pour-depart-en-training-aide-soignante.docx – 625 keer afgelaai – 16,59 KB

 

Bedanking vir 'n beter betaalde posisie: voorbeeld bedankingsbrief vir 'n versorger

 

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Bedanking

 

Mevrou, meneer,

Ek stel u hiermee in kennis van my besluit om uit my pos as verpleegkundige in die kliniek te bedank. Ek het inderdaad 'n werksaanbod ontvang vir 'n pos wat my sal toelaat om voordeel te trek uit 'n aantrekliker vergoeding.

Ek wil u bedank vir die vertroue wat u in my gestel het gedurende hierdie jare wat u in die onderneming deurgebring het. Ek het die kans gehad om baie vaardighede binne jou span te leer en te ontwikkel en ek waardeer die geleentheid wat aan my gegee is om saam met sulke bekwame en toegewyde professionele persone te werk baie.

Ek wil graag die belangrikheid beklemtoon van die ervaring wat gedurende hierdie jare binne die mediese span opgedoen is. Inderdaad, ek kon my vaardighede en kennis in 'n verskeidenheid situasies in die praktyk toepas, wat my in staat gestel het om groot veelsydigheid en soliede kundigheid in pasiëntsorg te ontwikkel.

Ek sal my bes doen om 'n ordelike vertrek te verseker deur die aflosstokkie voor my vertrek aan my kollegas oor te dra.

Aanvaar asseblief, Mevrou, Meneer, die uitdrukking van my beste groete.

 

 [Kommune], 29 Januarie 2023

                                                    [Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

Laai “Model-van-bedanking-brief-vir-loopbaangeleentheid-beter-betaalde-verpleegassistent.docx” af

Model-van-bedanking-brief-vir-loopbaangeleentheid-beter-betaalde-verpleeghulp.docx – 679 keer afgelaai – 16,59 KB

 

Bedanking om gesondheidsredes: voorbeeld bedankingsbrief vir 'n verpleegassistent

 

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Bedanking

 

Mevrou, meneer,

Ek bied aan u my bedanking uit my pos as 'n verpleegassistent in die kliniek voor om gesondheidsredes wat my verhinder om my professionele aktiwiteit in die beste omstandighede voort te sit.

Ek is trots daarop dat ek in 'n struktuur so dinamies en innoverend soos joune gewerk het. Ek het aansienlike ervaring opgedoen om met pasiënte te werk en met alle gesondheidswerkers saam te werk.

Ek is oortuig daarvan dat die vaardighede wat ek binne die kliniek opgedoen het, vir my nuttig sal wees in my toekomstige professionele loopbaan. Ek is ook oortuig dat die kwaliteit van sorg wat jy aan jou pasiënte verskaf, vir my 'n maatstaf sal bly.

Ek wil verseker dat my vertrek in die beste moontlike omstandighede plaasvind, en ek is gereed om saam te werk om die oorgang te vergemaklik. Ek wil jou ook verseker dat ek my bes sal doen om kontinuïteit van sorg vir die pasiënte wat aan my toevertrou is, te verseker.

Aanvaar asseblief, Mevrou, Meneer, die uitdrukking van my beste groete.

 

  [Kommune], 29 Januarie 2023

[Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

 

Laai “Model-van-bedanking-brief-vir-mediese-redes_versorger.docx” af

Model-van-bedankingsbrief-om-mediese-redes_aid-soignante.docx – 659 keer afgelaai – 16,70 KB

 

Waarom 'n professionele bedankingsbrief skryf?

 

Wanneer jy besluit om jou werk te verlaat, is dit belangrik om 'n professionele bedankingsbrief te skryf. Dit laat toe om duidelik en effektief te kommunikeer met sy werkgewer, verduidelik die redes vir sy vertrek en verseker 'n gladde oorgang vir kollegas en die maatskappy.

Eerstens laat 'n professionele bedankingsbrief toespreek sy dank uit aan sy werkgewer vir die geleentheid wat gebied is, asook vir die vaardighede en ervaring wat binne die maatskappy opgedoen is. Dit wys dat jy die maatskappy op goeie voet verlaat en dat jy goeie verhoudings met jou voormalige kollegas wil behou.

Dan maak die professionele bedankingsbrief dit moontlik om die redes vir sy vertrek op 'n duidelike en professionele wyse te verduidelik. As jy om persoonlike redes vertrek of om 'n meer interessante werksaanbod te aanvaar, is dit belangrik om dit op 'n deursigtige wyse aan jou werkgewer te kommunikeer. Dit maak die situasie duidelik en vermy enige misverstande.

Laastens help die professionele bedankingsbrief om 'n gladde oorgang vir kollegas en die maatskappy te verseker. In die vertrekdatum spesifiseer en deur aan te bied om te help met die opleiding van die opvolger, wys 'n mens dat 'n mens die behoeftes van die maatskappy in ag neem en dat jy die oorgang wil fasiliteer.

 

Hoe om 'n professionele bedankingsbrief te skryf?

 

Die skryf van 'n professionele bedankingsbrief moet netjies en respekvol wees. Hier is 'n paar wenke vir die skryf van 'n effektiewe professionele bedankingsbrief:

  1. Begin met 'n beleefde frase, wat die naam van die werkgewer of menslikehulpbronbestuurder spesifiseer.
  2. Betuig waardering aan die werkgewer vir die geleentheid wat gebied is en vir die vaardighede en ervaring wat binne die maatskappy opgedoen is.
  3. Verduidelik die redes vir vertrek op 'n duidelike en professionele wyse. Dit is belangrik om deursigtig te wees en nie ruimte vir dubbelsinnigheid te laat nie.
  4. Spesifiseer die vertrekdatum en bied hulp aan om die oorgang vir kollegas en die maatskappy te vergemaklik.
  5. Sluit die brief af met 'n beleefde frase en bedank weer die werkgewer vir die geleentheid wat aangebied is.

Ten slotte, die skryf van 'n professionele bedankingsbrief is 'n noodsaaklike element om goeie verhoudings met jou voormalige werkgewer te handhaaf. Dit help om die situasie op te klaar, dank uit te spreek en die oorgang vir kollegas en die maatskappy te vergemaklik. Dit is dus belangrik om die tyd te neem om 'n versigtige en respekvolle brief te skryf, om jou werk op goeie voet te verlaat.