Колективни трудови договори: какво възнаграждение за служителите в отпуск по майчинство?

Отпускът по майчинство оказва влияние върху възнаграждението на служителката. В тази връзка, приложимият колективен трудов договор може да изисква от работодателя да поддържа заплатата си.

Тогава възниква въпросът какви елементи на заплата трябва да се поддържат през този период, и по-специално бонуси и други бакшиши.

Тук всичко зависи от естеството на премията. Ако става дума за бонус, чието плащане е обвързано с условие за присъствие, отсъствието на служителката в отпуск по майчинство дава право на работодателя да не й го изплаща. Едно условие обаче: всички отсъствия, независимо от произхода им, трябва да доведат до неплащане на този бонус. В противен случай служителката би могла да се позове на дискриминация поради бременност или майчинство.

Ако изплащането на бонуса зависи от изпълнението на определена работа, отново работодателят може да не го изплаща на служителката в отпуск по майчинство. Внимавайте обаче, защото съдиите са стриктни по въпроса.

По този начин премията трябва:

да бъдат обект на активно и ефективно участие на служителите в определени дейности; да отговори на ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Английска азбука и цифри