Starenje, invalidnost, rano djetinjstvo... revitalizacija gradskih centara, razvoj kratkih spojeva ili ekološka i inkluzivna tranzicija...

Kako socijalna i solidarna ekonomija nudi odgovore, mogućnosti i inspirativne modele?

Kako ovi odgovori SSE nisu ograničeni na proizvodnju dobra ili usluge, već i na procese upravljanja, kolektivne inteligencije i opšteg interesa?

Da biste odgovorili na ova pitanja, 6 konkretnih primjera:

  • lokalna trgovina za sve koji stvaraju dostojanstvo u Grenobleu,
  • zadruga stanovnika koji nude gostoprimstvo u Marseilleu,
  • proizvođač energije vjetra i udruženje građana koje svoju teritoriju čini otpornom u Redonu,
  • zadruga za djelatnost i zapošljavanje koja osigurava poduzetnike u Parizu,
  • teritorijalni pol ekonomske saradnje koji proizvodi dobru hranu u Calaisu
  • kooperativno društvo od kolektivnog interesa koje želi da izmijeni karte u sektoru ličnih usluga, a posebno za starije južno od Bordeauxa.

Kako se snalaze ovi SSE akteri? Kako rade sa lokalnim vlastima? Kako raditi s njima?

To je ono što ćete naučiti prateći ovaj online trening… sastavljen od kvizova, intervjua s glumcima i perspektive sa akademicima.

Tokom ovih 5 sati naći ćete istorijske, ekonomske, pravne i zakonodavne standarde bitne za razumijevanje SSE i poduzimanje prvih koraka politike podrške za SSE.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Agile at Work: Hosting produktivnih Agile sastanaka