He de pagar la indemnització per rescissió a l’empleat en contractes de durada determinada les relacions contractuals dels quals continuen després de la signatura d’un contracte permanent? Què passa si és el tribunal industrial qui va ordenar la reclassificació del CDD en CDI?

CDD: la prima de precarietat

L'empleat amb un contracte de durada determinada (CDD) es beneficia, quan finalitza el contracte, d'una indemnització de finalització del contracte, més coneguda com a "indemnització per precarietat". Es pretén compensar la precarietat de la situació (Codi del treball, art. L. 1243-8).

Això equival al 10% de la remuneració bruta total pagada durant el contracte. Aquest percentatge es pot limitar al 6% mitjançant una disposició contractual a canvi, en particular, de l'accés privilegiat a la formació professional. Es paga al final del contracte, al mateix temps que l’últim salari.

Segons l'article L. 1243-8 del Codi del Treball, la indemnització per precarietat, que compensa, per al treballador, la situació en què es troba situat a causa del seu contracte de durada determinada, no es deu quan la relació contractual continua en virtut d'un contracte. de durada indefinida.

Per tant, si el contracte de durada determinada continua immediatament

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Els fonaments de l'atenció al client