Contracte de durada determinada: la primacia de l’acord de sucursal ampliat

En principi, un conveni col·lectiu o un acord de sucursal ampliat poden establir:

Pel que fa a la renovació, en absència d’extenses disposicions contractuals, el seu nombre està limitat a 2 pel Codi del Treball.
La durada de les renovacions afegides a la durada inicial del CDD no ha de superar la durada màxima prevista pel conveni de sucursal o, en el seu defecte, les disposicions complementàries del Codi del treball.

Pel que fa al període d’espera, en absència d’estipulació en l’acord de sucursal prorrogat, el termini es calcula d’acord amb les previsions del Codi del Treball:

1/3 del termini del contracte caducat, inclosa la renovació, quan sigui igual o superior a 14 dies; la meitat de la seva durada si el contracte inicial, inclosa la renovació, és inferior a 14 dies. Contracte de durada determinada: excepció fins al 30 de juny de 2021

Després del primer deconfinament, aquestes normes es van relaxar per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària. Una llei, publicada el 18 de juny de 2020 al Diari Oficial, permet establir un acord d'empresa:

el nombre màxim de renovacions per a un CDD. Però ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Introducció a la mecànica de fluids