Permís retribuït: període de permís

En moltes empreses, el període per prendre vacances pagades comença l’1 de maig i acaba el 30 d’abril o fins i tot el 31 de maig.

Es perden els dies que no es trigaran després d’aquesta data.

Hi ha situacions en què es permet l’ajornament.

Per tal d’organitzar-vos, feu un balanç amb els vostres empleats sobre el nombre de dies de permís pendents d’acabar abans de la data límit i planifiqueu-ne la concessió.

És important comprovar que tots els empleats han pogut prendre les seves vacances remunerades.

Si un empleat considera que no ha pogut prendre les seves vacances pagades per culpa seva, pot reclamar, davant del tribunal industrial, danys i perjudicis com a indemnització pel dany sofert.

Permís retribuït: traslladat a un altre període

Si un empleat no pot prendre la seva baixa per absències relacionades amb el seu estat de salut (malaltia, accident laboral o no) o per maternitat (Codi del treball, art. L. 3141-2), la seva baixa no es perd, sinó que s’ajorna.

Per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), un empleat que no va poder prendre la seva llicència remunerada

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Formar-se al lloc de treball