Na částečný úvazek: doba kratší než zákonná nebo smluvní doba

Pracovní smlouva na částečný úvazek je smlouva, která stanoví pracovní dobu kratší, než je zákonná doba 35 hodin týdně nebo doba stanovená kolektivní smlouvou (pobočka nebo smlouva o společnosti) nebo příslušná doba trvání. Ve vaší společnosti, pokud doba trvání je méně než 35 hodin.

Od zaměstnanců na částečný úvazek může být požadováno, aby pracovali nad rámec pracovní doby stanovené v jejich pracovní smlouvě. V takové situaci pracují přesčas.

Přesčasy jsou hodiny odpracované zaměstnanci na plný úvazek nad zákonnou dobu trvání 35 hodin nebo ekvivalentní dobu ve společnosti.

Zaměstnanci na částečný úvazek mohou pracovat další hodiny v rámci limitu:

1/10 týdne nebo měsíce pracovní doby stanovené v jejich pracovní smlouvě; nebo, pokud to umožňuje kolektivní smlouva nebo smlouva o rozšířené pobočce nebo smlouva o společnosti nebo provozovně, 1/3 tohoto období.

 

 

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Shopify: Nastavte název domény