Tento otisk byl naposledy aktualizován 03/04/2023.

Vlastníkem tohoto webu je:

comme-un-pro.fr
.
Francie
E-mailem: 
Telefonní číslo:.

Právní zástupci comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Generál

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.