Váš zaměstnavatel musí být informován a souhlasit

Můžete spadnout ze židle, ale je to tak: nemůžete se rozhodnout uspořádat aperitiv ve svém pracovišti, aniž byste povolení od zaměstnavatele.

Pracoviště je v zásadě to, které je věnováno době odborné činnosti. V důsledku toho nelze v profesionálních prostorách držet aperitiv s alkoholickými či nealkoholickými nápoji mezi kolegy během pracovní doby nebo mimo ni. pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Toto posoudí zejména důvod vaší žádosti, čas, kdy se chcete setkat (pozdě ráno, večer, odpoledne) a důsledky pro profesionální činnost služby, která bude zastavte se během tohoto slavnostního času ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Tipy pro PowerPoint 2019: Návrhový sešit