V přítomnosti Bruno Le Maire, Ministr hospodářství, financí a obnovy, Elisabeth Borneová, Ministr práce, zaměstnanosti a integrace, Emmanuelle Wargonová, Delegát ministra u ministra pro ekologickou přeměnu odpovědného za bydlení aAlain Griset, Delegát ministra u ministra hospodářství, financí a obnovy odpovědný za malé a střední podniky, profesní svazy v sektoru budov a veřejných prací přijaly silné závazky v oblasti zaměstnanosti a odborného vzdělávání pro Úspěch Francie ožívá.

1. France Relance poskytuje přímou podporu stavebnictví

Téměř 10 miliard eur financovaných státem podpoří činnost stavebnictví. Významná část plánu obnovy, 6,7 miliardy eur, je věnována energetické renovaci veřejných a soukromých budov s cílem významně snížit emise CO2, přičemž budova je zdrojem čtvrtiny emisí.
K tomu se přidá veřejné nebo soukromé spolufinancování a další opatření France Relance podporující sektor veřejných prací, jako je investiční plán Ségur de la Santé, zrychlení určitých infrastrukturních projektů nebo podpora. k oživení udržitelné výstavby, která ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Používání francouzských sloves dobře