Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Helo !

Croeso i'r rhaglen hon, a dyma beth sy'n rhaid i chi ei gofio 🙂

Dywedaf wrthych am 40 cynllun gweithredu i'w roi ar waith ar unwaith, o fewn 9 prif faes sy'n ffurfio'r llwyddiant busnes !

Gallwch chi ar wahân edrychwch ar y nodiadau y mae cyfranogwyr yn ei roi i'm rhaglenni, mae'n debyg y bydd mwy o goncrit 🙂

Y diddordeb i chi yw y bydd yn caniatáu ichi wneud hynny arbed llawer o amser yn eich cychwyn, ac yn arbennigcyflymwch eich gwerthiannau tymor byr.

Fy nod yw syml iawn.

Gostwng cymaint â phosib y dydd neu bydd eich busnes yn dod yn broffidiol!

Mae'n gymysgedd o cymhelliant ac strategaethau.

Rydych chi yno oherwydd eich bod eisoes yn llawn cymhelliant. Felly gadewch imi siarad â chi am strategaeth, mae'n fy maes arbenigedd 🙂

Unwaith eto, edrychwch ar yr adolygiadau ar ôl ar fy hyfforddiant, ac ar wahân, diolch i chi yn ddiffuant ac yn gynnes 🙂

mae hyn yn 10 mlynedd o waith caled fy mod wedi llunio i wneud ichi gymryd a llwybr byr enfawr.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Calendr gwyliau cyhoeddus 2022