Tysteb dysgwr newydd IFOCOP a gorwel newydd i'w archwilio! Dewch i ni gwrdd â Maïté, cynghorydd atal a ddaeth yn ymgynghorydd annibynnol ym maes Ansawdd Atal ar ddiwedd y pedwar mis o drochi mewn cwmni a gynlluniwyd fel rhan o'i hailhyfforddi.

Cwestiwn o hyder, cyfleoedd, dewrder neu'r tri ar yr un pryd ... Beth bynnag yw'r rheswm, mae Maïté Hardy eisoes wedi cyflawni'r mwyaf cain: cychwyn ailhyfforddi proffesiynol yn unol â'i dyheadau. Yn rhanbarth Paris, ac yn fwy manwl gywir yn Yvelines (78) y gwelwn yr ymgynghorydd atal hwn yn gweithio fel gweithiwr, o fewn gwasanaeth iechyd galwedigaethol. Dychwelodd fel cynorthwyydd meddygol 10 mlynedd yn ôl, gyda DUT mewn “Gyrfa Gymdeithasol” er clod iddi, dringodd ychydig o lefelau a darganfod yn raddol rai agweddau ar y proffesiynau QHSE. « Trwy drafod gyda pheirianwyr QHSE, trwy weithio ar rai ffeiliau gyda nhw y cafodd yr awydd ei eni. ' eglura, yn hyderus ei bod wedi gweld « y parhad rhesymegol O'i weithgaredd. Wrth chwilio am adnewyddiad proffesiynol yn ogystal â gwell ansawdd bywyd yn y gwaith, ymgymerir â thaflwybr proffesiynol newydd ar ei chyfer. Gan fod angen hyfforddiant er gwaethaf popeth, mae'n cael ei ddogfennu

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hanfodion dadansoddi busnes