Print Friendly, PDF ac E-bost

Gwybodaeth i'w rhoi i weithwyr: nid yw postio bob amser yn orfodol

Beth bynnag yw maint eich cwmni, rhaid arddangos gwybodaeth benodol yn eich gweithle yn hanfodol.

Mae'r rhain yn cynnwys:

rhai manylion cyswllt: arolygiaeth llafur, meddyg galwedigaethol, ac ati. ; rheolau diogelwch: telerau mynediad ac ymgynghori â'r ddogfen asesu risg sengl, gwaharddiad ysmygu er enghraifft; neu reolau cyffredinol cyfraith llafur: er enghraifft oriau gwaith ar y cyd.

Mewn rhai achosion, ond nid i gyd, gellir disodli'r arddangosfa orfodol gan wybodaeth mewn unrhyw fodd. Mae hyn yn wir, er enghraifft, gyda'r drefn ymadael ar absenoldeb â thâl, gyda rhai testunau cyfreithiol, neu gyda theitl confensiynau a chytundebau sy'n berthnasol yn y sefydliad.

Yn dibynnu ar eich gweithlu, rhaid arddangos gwybodaeth ychwanegol fel man ymgynghori ar y rhestr o aelodau CSE (o 11 o weithwyr) neu ei lledaenu mewn unrhyw fodd fel manylion cyswllt y cynrychiolydd aflonyddu rhywiol, ac ati.

Er mwyn peidio â gwneud unrhyw gamgymeriadau, mae Editions Tissot wedi crynhoi'r wybodaeth wahanol hon i chi ac wedi cynnig eu dewis i chi rhwng eu "postiadau gorfodol o ...

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cynyddu traffig am ddim i'ch gwefan