STRATEGAETH NEWYDD: Gofynnwch i ddefnyddwyr eraill dalu am eich hysbysebu ar eich rhan.

Disgrifiad:

Ydych chi erioed wedi ceisio creu hysbyseb ar facebook?

● Sut aeth o ran trosiadau?
● Dim llawer..Hey?

Mae'n normal!
Mae'n amlwg bodmae'r mwyafrif o gwmnïau'n gwneud llawer o arian

ar-lein diolch i gyhoeddiadau FB,.
Ond mae llawer o ddefnyddwyr (yn enwedig dechreuwyr) yn dod ar eu traws

anawsterau wrth greu hysbysebion proffidiol ar Facebook ...

Sut mae mynd ati i greu hysbyseb ar Facebook?

Pa fath o dudalen ddylwn i anfon fy ymwelwyr ati (gweminar, tudalen ddal, tudalen werthu ...)?

Sut y gallaf fod yn sicr y byddaf yn cael elw o fy hysbysebion?

Sut ydw i'n gwybod pa gynulleidfa i'w thargedu, sydd o ddiddordeb ...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Y meincnod digidol: offer a methodolegau i asesu eich amgylchedd cystadleuol