Print Friendly, PDF ac E-bost

Heddiw, gadewch i ni gwrdd ag Elodie, cyn-fyfyriwr Profiadau IFOCOP, a ddewisodd hyfforddi ar-lein i gael diploma a chael swydd ei breuddwydion: Rheolwr Cymunedol yr LIDO enwog ym Mharis, yr un peth lle sydd wedi gwneud ei breuddwyd ers ei phlentyndod, lle mae hi newydd ymddeol o chwaraeon fel dawnsiwr a lle roedd hi'n gallu ailhyfforddi radical, ond yn y pen draw ddim mor bell i ffwrdd. Yn wir, y tu ôl i'r llenni a ffôn clyfar mewn llaw mae hi wedi cynhyrfu nawr. "Bob amser gyda'r un pleser a chyda'r boddhad o aros yn fy Maison de Coeur", mae hi'n sicrhau. Llen!

O ddawns i Reolaeth Gymunedol, dim ond un cam (o ddawns) sydd, na phetrusodd ei gymryd i roi hwb newydd i'w gyrfa. Mae Elodie Lacouture, 34, yn fenyw ifanc ddeinamig, benderfynol, angerddol… ac yn myfyrio’n llawn ar ei dyfodol. Neu yn hytrach a ddylem ddweud "oedd", gan fod ei hanes, yr ydym yn mynd i'w ddweud wrthych, yn mynd yn ôl i'r llynedd.

Yn ddawnsiwr proffesiynol yn LIDO ym Mharis ers 12 mlynedd eisoes, mae Elodie yn ffynnu ar y llwyfan ond yn pendroni am ei dyfodol proffesiynol. Pa ystyr i'w roi i'w yrfa pan fydd awr ei

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyfrif hyfforddiant personol: cymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant digidol