Dysgwch sut i wneud hynny yn y tiwtorial fideo Excel rhad ac am ddim hwn.

- Diffinio ffiniau

- Cyfunwch eich celloedd

- Defnyddiwch swyddogaethau MIN, MAX, SUM a AVERAGE

– Y swyddogaeth amodol OS.

- Ymgyfarwyddo â fformatio amodol sy'n bwysig iawn yn Excel.

– Byddwch hefyd yn gweld pa mor hawdd yw hi i greu graffiau fel siartiau bar a siartiau cam 3D.

Beth yw prif ddefnyddiau Microsoft Excel?

Rhaglen daenlen yw Excel. Mae'n cynnwys swyddogaethau megis cyfrifiadau rhifiadol, dadansoddi data, graffio a rhaglennu. Gall berfformio gweithrediadau sy'n amrywio o gyfrifiadau syml fel adio a thynnu i gyfrifiadau mwy cymhleth fel trigonometreg. Mae'r tasgau gwahanol hyn yn gofyn am atebion gwahanol ar gyfer unigolion a busnesau.

Oes angen prentisiaeth hir arnoch i weithio gydag Excel?

Mae rhyngwyneb Excel yn eithaf syml a hawdd ei ddefnyddio. Gallwch greu gwahanol dablau a cholofnau yn ôl eich anghenion. Mae'n hawdd iawn ei osod a'i ddefnyddio. Hefyd, nid oes angen adnewyddu'r drwydded, ond dim ond ar gyfer un defnyddiwr y mae'n ddilys. Gall unrhyw un ddefnyddio Microsoft Excel i reoli eu tasgau gwaith a busnes. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer rheoli rhestr eiddo, cyfrifo, anfonebu a llawer mwy. Mae Excel yn cynnig llawer o bosibiliadau. Mae hyfforddiant digonol yn ddigon ar gyfer gwybodaeth dda o'r rhaglen.

DARLLENWCH  Safonau ansawdd gwasanaeth cwsmeriaid

Bydd gwybod swyddogaethau uwch Excel yn cynyddu eich cyfradd gwaith yn fawr. Mae cwmnïau'n aml yn chwilio am weithwyr medrus ar Excel. Bydd meistrolaeth y feddalwedd hon felly o reidrwydd yn fantais i chi.

Manteision a ddaw yn sgil ymdriniaeth dda o Excel

Excel yw'r daenlen fwyaf cyfarwydd ac eang yn y byd gwaith. Ei fantais yw ei fod yn gyflym iawn i'w sefydlu a gall pawb, gan gynnwys defnyddwyr dibrofiad, ei ddefnyddio. Hefyd, mae gan y feddalwedd nifer o nodweddion sy'n ei osod ar wahân i'w gystadleuwyr.

 1. Yr holl wybodaeth angenrheidiol ar un ddalen:
  Mae Excel yn gosod yr holl wybodaeth angenrheidiol ar un ddalen, sy'n ei gwneud hi'n haws gweithio heb orfod newid dogfennau.
 2. Dim cost ychwanegol:
  Yn wahanol i raglenni taenlen eraill sydd angen trwydded, yn gyffredinol dim ond trwydded Swyddfa sydd ei hangen ar Excel.
 3. Symlrwydd :
  Offeryn hyblyg iawn yw Excel sy'n caniatáu ichi newid lleoliad a chynnwys colofnau, rhesi a thaflenni.
 4. Rheolaeth hyblyg:
  mae'n haws cyfuno data, gwneud cyfrifiadau, a symud data rhwng colofnau.

Anfanteision Defnyddio Ffeiliau Excel

Cynlluniwyd Excel yn wreiddiol ar gyfer defnydd ymarferol neu achlysurol, ond fe'i disodlwyd yn gyflym gan feddalwedd benodol ar gyfer anghenion penodol a swyddogaethau mwy hyblyg, megis gwneud cyfrifiadau neu greu'r dogfennau sydd eu hangen ar gwmni yn awtomatig.

Fodd bynnag, os yw cleient neu gydweithiwr yn rhannu ffeil neu fwrdd gyda chi. Mae'r tebygolrwydd ei fod yn ffeil a baratowyd ar Excel yn enfawr.

DARLLENWCH  Datblygu eich busnes trwy drawsnewid digidol

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol