Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r gyfraith “dyfodol proffesiynol” yn darparu y gall cyflogwyr dalu cyfraniadau a gordaliadau i CPFs gweithwyr. Yn benodol, cyfraniadau cywirol ac ychwanegol y darperir ar eu cyfer mewn cytundebau cwmni, ac ati.

Mae Ma Caisse de depots et consignations yn ehangu'r platfform i gyfraniadau. Ar hyn o bryd, gall cwmnïau hefyd ategu'r CPF â symiau a fydd yn cael eu cyfeirio tuag at brosiectau hyfforddi sy'n benodol i anghenion cwmnïau a'u gweithwyr.

Staffio gweithredol Mae cwmnïau wedi gallu cyflawni staffio “gweithredol” ers Medi 3, 2020, dylid nodi nad yw'n caniatáu ad-daliad nac yn cyfeirio arian tuag at gwrs hyfforddi penodol i'r gweithiwr. Ddiwedd mis Rhagfyr 2020, roedd tua 1 o gwmnïau wedi defnyddio'r system hon ar gyfer 800 o fuddiolwyr a chyfanswm gwaddol o oddeutu 4 miliwn ewro.

Pedwar math o waddol: Gwaddol gwirfoddol: cymryd rhan yn y broses o ariannu prosiect hyfforddi neu gynyddu “cyllideb hyfforddi” gweithwyr i'w hannog i hyfforddi. Hawliau ychwanegol: gweithredu cytundeb ar y cyd sy'n darparu ar gyfer bwyd mwy ffafriol. Hawliau cywirol: talu'r € 3 o hawliau cywirol sy'n gysylltiedig â chyfweliadau proffesiynol. Mae'r rhwymedigaeth hon yn berthnasol

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gair | Creu ailddechrau modern