Manylion y cwrs

Ar adeg amlddiwylliannedd, daw'n hanfodol ehangu eich maes cyfathrebu. Gyda Jean-Marc Pairraud, byddwch yn mesur pwysigrwydd deall eich cydryngwyr a'r gallu i gyflwyno neges gydlynol iddynt. Ar ddiwedd yr hyfforddiant hwn, bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch i lwyddo mewn cyfathrebu amlddiwylliannol.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Sut i derfynu eich contract prentisiaeth?