Enw: JONIOT. Enw cyntaf: JÉRÔME. Graddiodd IFOCOP. Cefndir: Rheolwr cynnyrch yn y diwydiant adloniant am bron i 12 mlynedd. Swydd bresennol: Rheolwr marchnata busnes bach a chanolig Paris sy'n arbenigo mewn cyfathrebu digidol.

Jérôme, pwy wyt ti?

Rwy'n 44 mlwydd oed. Ar hyn o bryd rydw i wedi fy lleoli ym Mharis yng nghwmni Canalchat Grandialogue, lle rydw i'n gweithio fel rheolwr marchnata yn dilyn ailhyfforddiant proffesiynol a gychwynnwyd gyda fy nghofrestriad yn IFOCOP.

Pam ailhyfforddi proffesiynol hwn?

Gadewch i ni ddweud fy mod wedi mynd ar daith o amgylch y grefft ar ôl treulio deuddeng mlynedd yn gweithio fel Rheolwr Cynnyrch yn fy hen gwmni. Nid oedd unrhyw heriau bellach i'm cymell yn ddyddiol, na hyd yn oed unrhyw ragolygon ar gyfer datblygiad proffesiynol. Roedd diflastod wedi sefydlu ... Mewn cytundeb â'm cyn-gyflogwr, cytunwyd mai terfyniad confensiynol oedd yr ateb gorau.

Seibiant a arweiniodd chi at ystafelloedd dosbarth IFOCOP.

Ydw. Ond cyn hynny, roedd angen mynd trwy'r blwch Pôle Emploi. Mae yno, trwy astudio’r farchnad swyddi a’r cynigion sydd ar gael, y teimlwyd yr angen i hyfforddi fy hun. O Reolwr Cynnyrch i Reolwr Marchnata, gallai rhywun feddwl mai dim ond un sydd ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  sefydliadau Ewropeaidd