Pwysigrwydd Google Analytics 4

Yn y byd digidol sydd ohoni, mae meistroli Google Analytics 4 (GA4) yn sgil werthfawr. P'un a ydych chi'n farchnatwr digidol, yn ddadansoddwr data, yn berchennog busnes, neu'n entrepreneur, gall deall sut i osod, ffurfweddu a dadansoddi data yn GA4 wella'n fawr eich gallu i wneud penderfyniadau gwybodus sy'n seiliedig ar ddata.

Mae Google Analytics 4 yn offeryn pwerus sy'n cynnig mewnwelediadau gwerthfawr i ymddygiad defnyddwyr ar eich gwefan. Fodd bynnag, er mwyn manteisio i'r eithaf ar botensial GA4, mae'n hanfodol deall sut i'w ddefnyddio'n effeithiol.

Hyfforddiant “Google Analytics 4: O 0 i arwr ar GA4” ar Udemy wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i feistroli GA4 a phasio arholiad ardystio GA4.

Beth mae'r hyfforddiant hwn yn ei gynnig?

Mae'r hyfforddiant ar-lein rhad ac am ddim hwn yn mynd â chi gam wrth gam trwy 4 nodwedd wahanol Google Analytics. Dyma drosolwg o'r hyn y byddwch chi'n ei ddysgu:

  • Gosod, cysylltu a chyflunio GA4 ar wefan : Byddwch yn dysgu sut i weithredu GA4 ar eich gwefan a sut i'w ffurfweddu i gael y data sydd ei angen arnoch.
  • Cysylltu GA4 â gwasanaethau eraill : Byddwch yn dysgu sut i gysylltu GA4 â gwasanaethau eraill megis Google Ads, Google Big Query a Looker Studio ar gyfer dadansoddiad data pellach.
  • Creu digwyddiadau trosi ar GA4 : Byddwch yn dysgu sut i ddiffinio ac olrhain digwyddiadau trosi sy'n bwysig i'ch busnes.
  • Creu a dadansoddi twmffatiau trosi ar GA4 : Byddwch yn dysgu sut i greu twmffatiau trosi a'u dadansoddi i ddeall taith eich defnyddwyr.
  • Paratoi ar gyfer arholiad ardystio GA4 : Mae'r hyfforddiant yn eich paratoi'n benodol i basio arholiad ardystio GA4.
DARLLENWCH  Meddalwedd a chymwysiadau hanfodol i'w gwybod: hyfforddiant am ddim

Pwy all elwa o'r hyfforddiant hwn?

Mae'r hyfforddiant hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am wella eu sgiliau mewn Google Analytics 4. P'un a ydych yn ddechreuwr llwyr neu eisoes â rhywfaint o brofiad gyda Google Analytics, gall yr hyfforddiant hwn eich helpu i wella'ch sgiliau a'ch paratoi ar gyfer arholiad ardystio GA4.