Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • Gwell cyfeiriwch eich hun ym maes helaeth y dyniaethau iechyd;
  • Deall perthnasedd y dyniaethau mewn iechyd yn well i'n systemau gofal iechyd ac ar gyfer hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol;
  • Meistroli rhai cysyniadau a syniadau sylfaenol, gan strwythuro ar gyfer y dyniaethau mewn iechyd;
  • Meddu ar olwg feirniadol a chynhwysfawr ar y prif faterion moesegol sy'n wynebu meddygaeth heddiw.

Disgrifiad

Mae neilltuo MOOC i’r dyniaethau ym maes iechyd yn seiliedig ar y sylw na all y gwyddorau biofeddygol fod yn gyfrifol am holl ddimensiynau gofal trwy eu dulliau a’u gwybodaeth arferol, nac ateb yr holl gwestiynau sy’n codi i’r rhai sy’n gofalu ac i’r rhai sy’n derbyn gofal. canys.

Felly’r angen i droi at wybodaeth arall: gwybodaeth y dyniaethau – dyniaethau sydd wedi’u gwreiddio yn realiti’r clinig, ac sy’n cydblethu â meddygaeth gyfraniadau moeseg, athroniaeth a’r gwyddorau dynol a chymdeithasol.

Mae hyn hyd yn oed yn fwy angenrheidiol gan fod y dirwedd feddygol yn newid yn gyflym iawn: croniclo clefydau, iechyd byd-eang, arloesiadau technolegol a therapiwtig, rhesymoli rheolaethol a chyllidebol, tueddiadau mawr o ran diwygio gan feddygaeth, er bod yn rhaid iddo barhau i fod...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cymorth cyngor gyrfa: system Afdas newydd ar gyfer cefnogaeth “wedi'i theilwra"