Print Friendly, PDF ac E-bost

Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • dangos lle canolog priddoedd a’u defnydd amaethyddol neu goedwigaeth ar yr hinsawdd.
  • cefnogi a datblygu mathau o amaethyddiaeth a all gwrdd â heriau newid hinsawdd a diogelwch bwyd (o safbwynt gweithredol).

Disgrifiad

Mae rolau amaethyddiaeth a choedwigaeth yn y newid yn yr hinsawdd yn lluosog. Maent yn ymwneud â sawl actor a gellir eu trin ar sawl gradd a gan ddisgyblaethau gwyddonol gwahanol.

MOOC “Pridd a hinsawdd”. yn dymuno egluro'r cymhlethdod hwn ac yn arbennig y rôl a chwaraeir gan briddoedd. Os byddwn yn clywed mwy a mwy “Mae atafaeliad carbon pridd yn ffordd o liniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd”, mae angen deall:

  • pam ac i ba raddau y mae'r gosodiad hwn yn wir
  • sut mae storio carbon pridd yn lliniaru newid hinsawdd ac yn effeithio ar weithrediad pridd ac ecosystem
  • beth yw'r prosesau dan sylw a sut gallwn ni chwarae ar y prosesau hyn
  • beth yw’r risgiau, y rhwystrau a’r ysgogiadau ar gyfer gweithredu i ddatblygu strategaeth sydd wedi’i hanelu at…

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  O reolwr hybrid i arweinydd newydd