Print Friendly, PDF ac E-bost

Fformiwlâu cwrteisi ar ddiwedd yr e-bost: Cyd-destun y defnydd

Nid ydych yn anfon e-bost proffesiynol at gydweithiwr fel y byddech chi at eich goruchwyliwr neu gleient. Mae yna godau iaith i wybod pryd rydych chi mewn amgylchedd proffesiynol. Weithiau rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n eu hadnabod, nes i ni sylweddoli ein bod ni'n gwneud rhai camgymeriadau arferol. Yn yr erthygl hon, rydym yn disgrifio'r cyd-destunau lle mae rhai fformwlâu cwrtais yn addas iawn.

Mae'r ymadrodd cwrtais "Cael diwrnod braf"

Ym marn yr arbenigwre-bost, Sylvie Azoulay-Bismuth, awdur y llyfr “Being an email pro”, mae'r ymadrodd cwrtais “Have a nice day” wedi'i fwriadu ar gyfer pobl y mae gennym berthynas broffesiynol cordial iawn â nhw. Gellir ei ddefnyddio wrth anfon e-bost at gydweithiwr.

Yr ymadrodd cwrtais "Cofion gorau"

Efallai y byddwch hefyd yn ei wybod er mwyn peidio â thalu'r pris am gyfathrebiad a fethodd! Defnyddir yr ymadrodd cwrtais "Cofion gorau" pan fyddwch chi eisiau mynegi eich anfodlonrwydd yn gwrtais. Teimlir hyn hefyd yng nghynnwys yr e-bost sy'n naturiol oer.

Dyma sy'n gwneud i rai pobl ddweud yn or-ddweud bod y fformiwla hon yn cael ei defnyddio wrth fynd i'r afael â "gelynion" rhywun.

Mae'r ymadrodd cwrtais "Yn gywir eich un chi"

Mae'n fformiwla eithaf ffurfiol a chyfeillgar. Nid yw hi'n pasio barn. Pan nad ydych erioed wedi cwrdd â rhywun, gellir defnyddio'r fformiwla hon i anfon e-bost proffesiynol atynt.

Fel y gallwch weld, yn yr ymadrodd "Yn gywir," nid yw cyfarchion yn nodedig nac yn well. Ym marn sawl arbenigwr e-bost, mae'r fformiwla hon yn fath o "allwedd meistr da".

DARLLENWCH  Gosod ymadroddion cwrtais: Ydych chi'n siŵr eich bod yn gwneud defnydd da ohono?

Mewn llythyr eglurhaol, mae ganddo ei holl werth ac argymhellir yn gryf hefyd. Gallwn ddweud er enghraifft: "Derbyn, Madam, Syr, fy nghyfarchion diffuant".

Mae'r ymadrodd cwrtais "Cyfarchion cordial"

Mae rhwng "Yn gywir eich un chi" a "Yn gywir". Mae'r ymadrodd cwrtais "Yn gywir" yn golygu "Gyda'm holl galon". Mae ganddo darddiad Lladin "Cor" sy'n golygu "Calon". Ond dros amser, mae ei gynnwys emosiynol wedi lleihau. Mae wedi dod yn fformiwla o barch a ddefnyddir yn helaeth gyda dos o niwtraliaeth.

Y fformiwla gwrtais: "Gyda fy atgofion gorau" neu "Cyfeillgarwch"

Defnyddir y fformiwla gwrtais hon wrth anfon e-bost at gyn-gydweithwyr a chydweithwyr yr ydym wedi rhannu atgofion da iawn â nhw.

Rydym hefyd yn defnyddio'r fformiwla "Cyfeillgarwch" wrth rannu cyfeillgarwch â'ch gohebydd. Mae hyn yn tybio eich bod wedi ei adnabod ers cryn amser.

Mae'r ymadrodd cwrtais "Yn gywir eich un chi"

Mae hon yn fformiwla gwrtais a fwriadwyd ar gyfer menywod eraill. Yn wahanol i'r hyn y gallai rhywun ei feddwl, nid yw'n golygu "Myfi yw eich un chi". Yn hytrach, y dehongliad cywir yw “Rwy'n dymuno'n dda i chi”. Anaml y caiff ei ddefnyddio fel arfer pan fydd wedi'i anelu at ddynion.