Mewn byd digidol sy'n newid yn barhaus, gan sicrhau diogelwch cyfrif Mae Google yn hanfodol. Dysgwch sut i ddiogelu eich data ac osgoi bygythiadau ar-lein.

Creu cyfrineiriau cryf ac unigryw

Yn gyntaf, cryfhewch ddiogelwch eich cyfrifon trwy ddewis cyfrineiriau cryf. Yn wir, cymysgwch lythrennau, rhifau a nodau arbennig i greu cyfrineiriau cymhleth sy'n anodd eu dehongli. Hefyd, gofalwch eich bod yn defnyddio cyfrinair unigryw ar gyfer pob cyfrif. Felly, os yw un ohonynt yn cael ei beryglu, bydd y lleill yn aros yn ddiogel.

Galluogi dilysu dau ffactor

Nesaf, amddiffynnwch eich Cyfrif Google ymhellach trwy alluogi dilysu dau ffactor (2FA). Mae'r dull hwn yn ychwanegu haen ychwanegol o ddiogelwch trwy ofyn am god unigryw, a anfonir fel arfer trwy neges destun neu drwy ap dilysu. Felly hyd yn oed os bydd rhywun yn darganfod eich cyfrinair, bydd yn anodd iddynt gael mynediad i'ch cyfrif heb y cod hwn.

Monitro eich gweithgarwch Google yn rheolaidd

Arhoswch yn wyliadwrus i mewn ymgynghori'n rheolaidd eich gweithgarwch Google. Yn wir, mae'r swyddogaeth hon yn caniatáu ichi fonitro a rheoli'r wybodaeth sy'n cael ei storio gan Google am eich gweithgaredd ar-lein. Felly, gwiriwch ddyfeisiau, apiau a gwefannau cysylltiedig sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif, a dileu'r rhai nad oes eu hangen mwyach neu'n amheus.

DARLLENWCH  Archifo neu Dileu yn Gmail ar gyfer Busnes: Y Canllaw

Diogelu eich gwybodaeth bersonol

Yn yr un modd, cyfyngu ar y wybodaeth a rennir ar y Rhyngrwyd ac ar rwydweithiau cymdeithasol. Yn wir, gall seiberdroseddwyr ddefnyddio'r data hwn i ddyfalu eich cyfrineiriau neu ateb cwestiynau diogelwch. Felly rhannwch y wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn unig ac addaswch osodiadau preifatrwydd eich cyfrif i reoli pwy all weld eich postiadau.

Defnyddiwch feddalwedd gwrth-firws a'i ddiweddaru

Gosodwch feddalwedd gwrthfeirws o safon ar eich holl ddyfeisiau a gwnewch yn siŵr ei ddiweddaru'n rheolaidd. Yn wir, bydd yn canfod ac yn dileu malware a allai beryglu diogelwch eich cyfrif Google.

Byddwch yn ofalus gyda negeseuon e-bost a negeseuon amheus

Yn olaf, byddwch yn effro am e-byst a negeseuon amheus a allai gynnwys dolenni maleisus neu atodiadau heintiedig. Yn wir, mae seiberdroseddwyr yn aml yn defnyddio'r technegau hyn i dwyllo defnyddwyr a dwyn eu gwybodaeth. Felly, peidiwch â chlicio ar ddolenni nac agor atodiadau o ffynonellau anhysbys neu amheus.

Dylai diogelwch ar-lein a diogelu eich Cyfrif Google fod yn flaenoriaeth. Trwy ddilyn yr awgrymiadau hyn a pharhau i fod yn wyliadwrus, gallwch fwynhau'r Rhyngrwyd gyda thawelwch meddwl a diogelu'ch data rhag bygythiadau a thoriadau posibl.