Print Friendly, PDF ac E-bost

Gwnaed y cyhoeddiad yn ystod cyfarfod gydag undebau llafur a sefydliadau cyflogwyr rhyngbroffesiynol a sefydliadau proffesiynol yn y diwydiant gwestai ac arlwyo ym mhresenoldeb y Gweinidog Llafur a'r Gweinidog Dirprwywr ar gyfer busnesau bach a chanolig.

Gyda sefydlu'rgweithgaredd rhannol yn dilyn cau busnesau wrth gymhwyso mesurau iechyd, mae gweithwyr yn caffael absenoldeb â thâl a / neu wedi methu â chymryd absenoldeb â thâl a gafwyd eisoes. Felly maent yn cronni diwrnodau CP. Mae llawer o gyflogwyr yn poeni am y sefyllfa hon a all arwain at ganlyniadau difrifol oherwydd eu llif arian sydd eisoes yn isel. Gyda'r help hwn, mae'r Llywodraeth yn caniatáu i weithwyr dalu rhan o'u gwyliau heb wneud i gwmnïau ysgwyddo'r baich.

Felly mae'r Llywodraeth wedi penderfynu creu cymorth unwaith ac am byth wedi'i dargedu at y sectorau yr effeithiwyd arnynt yn fawr, a ddioddefodd gau yn benodol dros ran fawr o 2020. Gallwn ddyfynnu sectorau digwyddiadau, discotheques, gwestai, bwytai. caffis, bwytai, campfeydd, ac ati.

Cwmpas yr absenoldeb â thâl: dau faen prawf cymhwysedd

Dylai'r wladwriaeth gefnogi 10 diwrnod o wyliau â thâl. Mae dau faen prawf yn ei gwneud hi'n bosibl bod yn gymwys i gael y cymorth economaidd newydd hwn

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hanfodion Outlook ar y we