Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae gan weithwyr yr hawl i gymryd eu prydau bwyd yn eu gweithfan. Cyhoeddodd llywodraeth Jean Castex, ddydd Sul Chwefror 14 yn Papur newydd swyddogol, archddyfarniad yn agor y posibilrwydd hwn dros dro, o ddydd Llun a hyd at chwe mis ar ôl diwedd yr argyfwng iechyd. Rhaid i’r argyfwng cyflwr iechyd ddod i ben ar Fehefin 1, yn absenoldeb unrhyw estyniad, yn ôl bil a fabwysiadwyd ar Chwefror 9.

Er mwyn cydymffurfio â rheolau pellter cymdeithasol, mae bwytai cwmnïau a chaffeterias wedi cyfyngu ar eu galluoedd derbyn. Ar yr un pryd, mae oerfel a chau caffis a bwytai eraill yn cynyddu nifer y bobl sy'n bwyta prydau bwyd ar adeiladau'r cwmni.

Mae erthygl R. 4228-19 o'r Cod Llafur yn pennu'r gwaharddiad a anwybyddir "Gadael i'r gweithwyr fynd â'u prydau bwyd yn yr adeilad sydd wedi'i neilltuo i weithio". Creodd archddyfarniad o Fawrth 7, 2008 yr erthygl hon. Fel y cofiwyd Le Monde, mewn llawer o gwmnïau, roedd rheoliadau mewnol yn gosod yr un mesur.

“Ymatebodd archddyfarniad 2008 i broblem o amodau misglwyf gwael, eglurodd i'r papur newydd Régis Bac, pennaeth y

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Dechreuwch â gweithgynhyrchu digidol