Le telathrebu wedi'i osod ar 100% ar gyfer gweithwyr sy'n gallu cyflawni eu holl dasgau o bell, gydag adborth wyneb yn wyneb yn bosibl un diwrnod yr wythnos ar y mwyaf, gyda'ch cytundeb, pan fydd y gweithiwr yn mynegi'r angen.

Ond ers diwedd mis Tachwedd 2020, mae'r defnydd o deleweithio wedi erydu. Mae'r Gweinidog Llafur yn galw ar gwmnïau i symud fel ein bod yn dod o hyd i'r lefel hon o deleweithio.

Yn wir, mae teleweithio yn ddull o drefnu sy'n ei gwneud hi'n bosibl cyfyngu ar ryngweithio cymdeithasol yn y gweithle ac ar deithiau o'r cartref i'r gwaith. Mae ei weithredu ar gyfer gweithgareddau sy'n caniatáu iddo gymryd rhan yn atal y risg o halogi'r Covidien-19.

Wrth ei weithredu, mae angen ystyried y nodweddion penodol sy'n gysylltiedig â sefydliadau gwaith, addasu offer, diffinio rheolaeth bell. Ddim bob amser yn hawdd, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig eu maint.

Mae i ymateb i'r anawsterau y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu bod y Weinyddiaeth Lafur wedi creu'r cynnig “Amcan Telework”, i gefnogi VSEs a busnesau bach a chanolig i drefnu parhad eu gweithgareddau a gweithredu teleweithio ac felly ymateb i argymhellion iechyd.

Yr "amcan Telework

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ysgrifennwch CV