Print Friendly, PDF ac E-bost

Cyrsiau seiberddiogelwch: mwy na 600 o fuddiolwyr ar ddiwedd 2021

Fel rhan o France Relance, mae'r llywodraeth wedi dyrannu 1,7 biliwn ewro mewn buddsoddiadau ar gyfer trawsnewid digidol y Wladwriaeth a'r tiriogaethau. Mae'r cynllun hwn yn cynnwys "elfen seiberddiogelwch", a dreialwyd gan ANSSI, sy'n cyfateb i 136 miliwn ewro dros y cyfnod 2021-2022.

Wedi'i anelu'n bennaf at chwaraewyr sy'n agored i ymosodiadau seiber lefel isel, mae cymorth ar ffurf “cyrsiau seiberddiogelwch” wedi'i gynllunio. Modiwlaidd iawn, gellir ei addasu i endidau mwy aeddfed sy'n dymuno cael asesiad o ddiogelwch eu systemau gwybodaeth a chymorth i gyflawni lefel o amddiffyniad wedi'i addasu i'r heriau a lefel y bygythiad y maent yn ei wynebu.

Trwy'r cyrsiau hyn, yr amcan yw sefydlu deinamig ar gyfer gwell ystyriaeth o seiberddiogelwch a chynnal ei effeithiau yn y tymor hir. Maent yn ei gwneud hi'n bosibl cefnogi pob buddiolwr ar yr holl agweddau sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithredu dull seiberddiogelwch:

Ar lefel ddynol trwy ddarparu sgiliau, trwy ddarparwyr gwasanaethau seiberddiogelwch i bob buddiolwr i ddiffinio statws diogelwch eu system wybodaeth a'r gwaith

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Teleweithio ar argymhelliad y meddyg galwedigaethol: a oes rhaid i chi gydymffurfio?