Amcan y MOOC hwn yw mynd at y syniadau sylfaenol am weithdrefn droseddol yn unig.

Rydyn ni'n mynd i gerdded gyda'r treial troseddol trwy ganolbwyntio ar y ffordd y mae'r troseddau'n cael eu nodi, y ffordd y ceisir eu cyflawnwyr, y dystiolaeth o'u heuogrwydd posibl wedi'i chasglu, yn olaf y rheolau sy'n llywodraethu eu herlyn a'u dyfarniad.

Bydd hyn yn ein harwain i astudio rôl y gwasanaethau ymchwilio a fframwaith cyfreithiol eu hymyriadau, yr awdurdodau barnwrol y maent yn gweithredu o dan eu hawdurdod, y lle a hawliau priodol y partïon i'r weithdrefn.

Yna byddwn yn gweld sut mae'r llysoedd wedi'u trefnu a lleoliad y dystiolaeth yn y treial.

Byddwn yn dechrau o’r prif egwyddorion sy’n strwythuro gweithdrefn droseddol ac, wrth inni ddatblygu, byddwn yn canolbwyntio ar nifer penodol o themâu, a gaiff eu cam-drin yn aml pan gânt eu crybwyll yn y cyfryngau: presgripsiwn, hawliau’r amddiffyniad, y rhagdybiaeth o ddieuog, dalfa’r heddlu, collfarn bersonol, gwiriadau hunaniaeth, cadw cyn treial, ac eraill….

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Twneli Clic o A i Z gan FunnelPirateTV