Print Friendly, PDF ac E-bost

Wedi'i gynllunio yn erthygl L4131-3 o'r Cod Llafur, hawl i dynnu'n ôl yn caniatáu i weithiwr adael ei swydd neu wrthod setlo yno, heb gytundeb ei gyflogwr. Er mwyn ei ymarfer, mae'n rhaid ei fod wedi rhybuddio ei gyflogwr yn gyntaf "Mae unrhyw sefyllfa waith y mae ganddo sail resymol dros gredu yn cyflwyno a perygl difrifol ac ar fin digwydd am ei fywyd neu ei iechyd yn ogystal ag am unrhyw ddiffyg y mae'n ei arsylwi yn y systemau amddiffyn '.

Nid oes rhaid i'r gweithiwr brofi bod yna berygl yn wir ond mae'n rhaid iddo deimlo dan fygythiad. Gall y risg fod ar unwaith neu ddigwydd yn fuan. Ni chaiff y cyflogwr gymryd unrhyw gosb na didyniad cyflog yn erbyn gweithiwr sydd wedi arfer ei hawl i dynnu'n ôl yn gyfreithlon.

Sefyllfa y gellir ei hasesu fesul achos

"Dim ond barnwr tribiwnlys llafur sy'n gymwys i ddweud a yw'r gweithiwr yn gyfreithlon ai peidio i arfer ei hawl i dynnu'n ôl.", eglurwyd i Ffeil Teulu, cyn y caethiwed cyntaf yn y gwanwyn, cyfreithiwr Me Eric Rocheblave sy'n arbenigo mewn cyfraith llafur. Mae hon yn sefyllfa sy'n cael ei hasesu fesul achos. "Onne

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cyflwyniad I ClickFunnels Cam wrth Gam Yn Saesneg