Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn brif warantwr parch at ryddid unigol a chyfunol yn y cwmni, mae cynrychiolydd y gweithiwr wedi bod yn brif gymeriad o ran cynrychiolaeth gweithwyr ers amser maith. Gyda'r genhadaeth o gynrychioli'r staff gerbron y cyflogwr a throsglwyddo'r cwynion sy'n gynhenid ​​yn y berthynas gyflogaeth, roedd y cynrychiolydd staff yn gydlynydd breintiedig i'r cyflogwr. Wedi diflannu ar ddiwedd ailwampio'r sefydliadau sy'n cynrychioli staff, mae'r genhadaeth sy'n ddyledus iddi heddiw wedi'i hymgorffori ym maes cymhwysedd y pwyllgor cymdeithasol ac economaidd (Llafur C., celf. L. 2312-5).

Er mwyn i gynrychiolwyr staff allu cyflawni'r swyddogaeth hon, mae'r cod llafur yn cydnabod yr hawl i'w rhybuddio: pan fyddant yn sylwi, “yn benodol trwy gyfryngwr gweithiwr, bod hawliau unigolion yn cael eu torri, i’w hiechyd corfforol a meddyliol neu i ryddid unigol yn y cwmni na fyddai’n cael ei gyfiawnhau oherwydd natur y dasg i’w chyflawni nac yn gymesur â’r nod a geisir ”(C. trav., celf. L. 2312-59 a L. 2313 -2 anc.), Mae aelodau etholedig y CSE yn hysbysu'r cyflogwr ar unwaith. Yna mae'n rhaid i'r olaf gychwyn ymchwiliad. Os bydd y cyflogwr yn methu neu anghysondeb ar realiti’r toriad, y cyflogai, neu’r cynrychiolydd staff os hysbyswyd y cyflogai dan sylw gan

DARLLENWCH  Pro-A - Gwrthdroi neu hyrwyddo trwy raglen astudio gwaith