Yn ychwanegol at y cynllun adfer, mae'r llywodraeth felly wedi penderfynu defnyddio cyllideb eithriadol o 100 miliwn ewro "i warchod cyfoeth cymdeithasau Ffrainc" dros y cyfnod 2020-2022.

Yn y cyd-destun hwn, byddai € 45 miliwn yn cael ei neilltuo i fesurau cymorth arian parod trwy Ffrainc yn weithredol. Byddai'r cymorth hwn ar ffurf “contract cyfraniad o 0% hyd at 30.000 ewro dros 5 mlynedd, benthyciad ysgogi o 0% dros 18 mis hyd at 100.000 ewro neu hyd yn oed benthyciad ecwiti rhwng 2 a 4% hyd at 500.000 ewro. 10 mlynedd”, nododd yr Ysgrifennydd Gwladol. Byddai pob cymdeithas yn gymwys ar gyfer y ddyfais hon, “hyd yn oed os mai'r lleiaf yn sicr fydd â'r diddordeb mwyaf”.

Yn ogystal, yn ôl Sarah El Haïry, “bydd 40 miliwn ewro arall yn cael ei dargedu at gymdeithasau mwy i gryfhau eu harian eu hunain - yn aml yn annigonol - i'w galluogi i fuddsoddi yn eu prosiectau datblygu dros y tymor hir, ac i gael mynediad at gredyd. I wneud hyn, byddant yn gallu cyhoeddi bondiau y gall y Banque des Territoires danysgrifio iddynt ar ôl dadansoddi'r prosiectau”.

Yn olaf, roedd y penderfyniad eisoes wedi'i gyhoeddi fel rhan o ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Polisi dŵr cyhoeddus mewn 5 cwestiwn