Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi'r holl allweddi i chi ddeall sut mae buddsoddiad eiddo tiriog yn gweithio.

o'r diwedd i'r diwedd,

heb adael unrhyw beth i siawns na lwc, hyd yn oed os ydych chi'n ddechreuwr llwyr.

Oherwydd yn yr hyfforddiant hwn fe welwch Sut:

- Yn hawdd dod o hyd i'r fargen gywir sy'n cwrdd â'ch meini prawf gan ddefnyddio meddalwedd syml a ddyluniais i fy hun ac yr wyf yn ei chynnig i chi yma i'w lawrlwytho

- Techneg Sandwich i wybod sut i drafod yn dda a phrynu o dan y farchnad bob amser

- Sut i Sefydlu a chyflwyno'ch ffeil fenthyciad a chael YDW gan y banciwr yn ogystal â'r rhain diolch am eich proffesiynoldeb

- Sefydlu strategaethau "Cynnyrch Uchel" i rentu drud a chynyddu eich proffidioldeb

- Sut i ddod o hyd i'r tenant iawn yn hawdd a fydd yn talu rhenti yn rheolaidd heb filiau heb eu talu ...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Beth yw canlyniadau'r dirywiad mewn pŵer prynu?