Rydych chi'n adnabod y ffenomen màs hwn heb geisio cael y tu allan iddi.
Felly i'ch helpu chi, dyma pam a sut i fynd allan o'r dorf.

Mae gennych chi bopeth i'w ennill trwy fynd allan o'r màs:

Mae'n debyg i gwmni sydd am sefyll allan o'i gystadleuwyr, y tu allan i'r dorf yw honni ei hun fel unigolyn unigryw, yn rhydd i feddwl a mynegi eu hunain.
Gallem grynhoi y ffaith bod ein màs yn colli pethau, rydym ni'n colli ein bywydau.
Mae'n golygu gwneud pethau nad ydynt mewn gwirionedd yn gwneud synnwyr inni heb ddeall pam na allwn fynd allan o'r dorf.
Ond os yw cymaint o bobl yn y màs, mae'n oherwydd ei bod yn sicrhau bod pawb yn gwneud yr un peth, felly mae'n golygu mai dyna'r peth gorau i'w wneud.

Sut ydych chi'n gwybod os ydych chi'n rhan o'r màs?

Er mwyn gwybod os ydych chi'n un o'r rhai sy'n rhan o'r màs, mae cwestiwn syml yn ddigon: ble rydych chi'n gweld eich hun mewn un neu ragor o flynyddoedd?
Os na allwch ateb y cwestiwn syml hwn mewn ffordd goncrid, rydych chi'n sicr yn y màs.
Mae'n nodweddiadol y bobl sy'n rhan ohono, nid ydynt yn gwybod ble maent yn mynd a pham eu bod yn mynd yno.
Ond nid oes gan bobl sydd yn y màs ddigon o reolaeth dros eu hunain i wneud newidiadau go iawn yn eu bywydau.
Ni allant fynd i rym er gwaetha'r ffaith eu bod yn gwneud penderfyniadau.
Yn olaf, y nodwedd olaf: meddwl absoliwt. Bydd person sydd yn yr offeren yn tueddu i ddweud bod pethau fel hyn ac na allwn ei helpu, mae'n ddu neu'n wyn, ond nid y ddau ar yr un pryd.

DARLLENWCH  Arweinyddiaeth Trawsnewidiol: Cyflymwch Eich Twf Proffesiynol

Mae arbrawf syml a gynhaliwyd sawl gwaith gan ymchwilwyr yn dangos, os yw person yn cwympo yn y stryd, sy'n dioddef trawiad ar y galon, er enghraifft, ac nid oes neb yn gwneud yr ymdrech i ddod i'w achub hi, dim person arall arall ni wnaiff hynny. Dyma'r effaith fawr y gallwn hefyd ei alw'n "zombification".
Mae'n ffaith drist iawn sy'n profi bod ein cymdeithas yn tueddu i unigolynu i niweidio cysylltiadau dynol.

Pa gamau i'w rhoi ar waith i fynd allan o'r màs?

Mae gennym ni i gyd yr hunaniaeth hon ynom ni ac os na fyddwn yn ei frwydro, mae'n cymryd drosodd ac yn ein harwain i doddi i mewn i'r màs.
Fodd bynnag, mae yna atebion i fynd allan o'r màs.
Mae'n dechrau heb beidio â gwrando ar bobl sy'n dweud wrthych nad ydych chi'n gallu llwyddo, mae'r bobl hyn yn wenwynig.
Yna mae'n rhaid i chi gael cryfder meddwl da i oresgyn eich ofnau.
Gwneud ymrwymiadau a chadw ato er gwaethaf yr holl anawsterau sy'n golygu.
Yn fyr, mae'r ffordd orau allan o'r màs yn dod oddi wrthych gosod nodbeth bynnag ydyw, ac yn cyd-fynd â hi gyda'ch holl nerth.