Roedd dau o fy gweithwyr mewn perthynas ond daeth eu perthynas ramantus i ben mewn ffordd gythryblus: anfon nifer o negeseuon e-bost, gosod tag GPS ar gerbyd y cyn bartner ... A allaf ddiswyddo'r gweithiwr sy'n llithro?

Perthynas ramantus sy'n gorffen yn wael yn y gwaith: bywyd personol neu broffesiynol?

Pan ddaw'r berthynas ramantus rhwng cydweithwyr i ben, efallai nad yw popeth yn mynd yn dda rhwng y cyn gariadon. Ond pan ddaw'r berthynas yn stormus, a yw'n bosibl cosbi'r gweithiwr sy'n mynd yn rhy bell?

Yn ddiweddar bu’n rhaid i’r Llys Cassation ddyfarnu ar y cwestiwn hwn.

Yn yr achos a gyflwynwyd ar gyfer ei asesiad, roedd dau o weithwyr yr un cwmni wedi cynnal perthynas ramantus am fisoedd o ddadleuon a deisyfiadau dwyochrog, a ddaeth i ben mewn ffordd stormus. Cafodd un ohonyn nhw ei danio yn y pen draw. I gefnogi'r diswyddiad, cyhuddwyd y gweithiwr o:

i fod wedi gosod disglair GPS ar gerbyd y gweithiwr er mwyn ei monitro heb yn wybod iddi; anfon nifer o negeseuon personol ato er gwaethaf y ffaith bod y person dan sylw wedi dweud wrtho yn benodol nad oedd hi bellach am gael unrhyw gyswllt ag ef.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Technegau ysgrifennu