Print Friendly, PDF ac E-bost

Nid yw bownsio'n ôl ar ôl colli'ch swydd byth yn hawdd, o safbwynt gweithiwr proffesiynol yn ogystal â phersonol. Yn achos terfynu economaidd, rhaid i gwmnïau sydd â mwy na 1 o weithwyr gynnig absenoldeb adleoli. Ond sut allwch chi wneud y gorau o'r cyfnod trosglwyddo hwn? Yma rydyn ni'n rhoi rhai allweddi i chi, yng nghwmni Olivier Brevet, cyfarwyddwr Oasys Mobilité.

Rhwng Mawrth 1, 2020 a Mai 24, 2021, h.y. yng nghanol argyfwng iechyd, cofnododd yr Adran Animeiddio Ymchwil, Astudiaethau ac Ystadegau (Dares) yn Ffrainc 1 ABCh (cynlluniau i ddiogelu cyflogaeth). Gyda, i gwmnïau sydd â mwy na 041 o weithwyr, y rhwymedigaeth i gynnig absenoldeb adleoli os bydd diswyddiad i'r gweithwyr dan sylw.

« Mae absenoldeb adleoli yn gosod isafswm o ran hyd (4 mis) ac iawndal (65% o'r iawndal ar gyfartaledd am y deuddeg mis diwethaf), eglura Olivier Brevet, cyfarwyddwr Oasys Mobilité, cwmni sy'n cefnogi gweithwyr cyn gadael y cwmni (gwybodaeth, cefnogi penderfyniadau, myfyrio) ac ar ôl iddynt adael am weithredu eu prosiect yn bendant. (cyflogaeth, hyfforddiant, creu busnes, diddymu hawliau pensiwn, ac ati). Yna, mae trafodaethau'n digwydd o ran hyd

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Masnachu - 7 Buddsoddiad Proffidiol