Print Friendly, PDF ac E-bost

 

Am y gwaith lleiaf i'w wneud ar Word mae'n cymryd tair awr i chi. I baratoi dogfen neu dabl, ni ddylid cyfrif arnoch chi. Heb orfod cofrestru na thalu unrhyw beth, bydd popeth yn newid mewn llai nag awr. Rydych chi eisoes wedi cymryd y cam cyntaf. Yr un sy'n cynnwys deall ei bod hi'n bryd hyfforddi'ch hun. Mae'r pethau sylfaenol hanfodol yn Microsoft Word ar flaenau eich bysedd. Nawr eisteddwch yn ôl a gwyliwch y fideo rwy'n ei gynnig yn ofalus.

Y seiliau hanfodol i'w gwybod yn Microsoft Word: lefel 1

I'w ddefnyddio bob dydd Gair yn effeithiol. Yr isafswm o'r lleiafswm yw gallu dod o hyd i'ch hun yn y rhyngwyneb meddalwedd. Byddwch chi'n fwy cynhyrchiol yn awtomatig os ydych chi'n gwybod am beth rydyn ni'n siarad pan rydyn ni'n siarad am y rhuban. P'un a fyddwch chi'n gallu clicio ar y tab gosodiad neu adolygu, yn dibynnu ar yr opsiynau rydych chi'n edrych amdanyn nhw! Sut hoffech chi gael eich cymryd o ddifrif gan eich cydweithwyr neu'ch pennaeth ar eich gallu i baratoi dogfennau syml? Os yw'ch gwybodaeth wedi'i chyfyngu i agor a chau ffeil.

I ddechrau bydd yn rhaid i chi ddysgu :

 • Sut i greu neu ddewis templed dogfen a'i chadw
 • Fformatiwch eich testun: print trwm, italig, aliniad, bwledi ac effeithiau cyflwyno eraill
 • Yna i feistroli'r Cynllun: y teitlau, cyfeiriadedd y testun neu'r dudalen, yr ymylon, yr mewnolion yn ogystal â'r ffiniau
 • Symud rhwng tabiau yn dibynnu ar y gwaith sydd i'w wneud
 • Ac i enwi ac arbed eich ffeil pan fyddwch chi wedi gwneud.
DARLLENWCH  Gweithio o bell gyda TeamViewer yn ystod streic

 

Y seiliau hanfodol i'w gwybod yn Microsoft Word: lefel 2

Pan fyddwch wedi cofio'r holl elfennau angenrheidiol er mwyn peidio â chynhyrfu cyn gynted ag y dywedir wrthych am lansio Word. Efallai yr hoffech fynd yn gyflymach, gwella ansawdd graffig eich dogfennau. Mewnosod lluniau neu gymhwyso arddulliau wedi'u diffinio ymlaen llaw. Gydag ychydig o bethau bach ychwanegol i'w cofio, byddwch chi'n arbed llawer o amser. Trwy gywiro'ch ysgrifennu yn gyflymach. Yna trwy atgynhyrchu themâu ar adroddiadau, nodiadau, neu dablau efallai y bydd yn rhaid i chi eu paratoi.

I orffen bydd yn rhaid i chi ddysgu:

 • Mewnosod gwrthrychau safonol, ffotograffau, darluniau neu dablau graffig
 • Yna defnyddiwch lwybrau byr bysellfwrdd i gopïo a gludo testun
 • Parhewch i chwilio ac ailosod geiriau
 • Hefyd, wrth gwrs, i ddefnyddio'r gwiriwr sillafu awtomatig
 • Parhewch i newid penawdau a throedynnau
 • A gorffen gyda chymhwyso arddulliau a themâu

 

Hyfforddiant Word sylfaenol beth fydd yn dod â mi?

Tawelwch meddwl sylweddol i wneud ichi deimlo'n gyffyrddus yn eich swydd. Unwaith y byddwch yn weithredol ar Word, bydd y rhai o'ch cwmpas yn eich cymryd yn wahanol. Mae meistroli meddalwedd prosesu geiriau yn ased hanfodol. Mae hanner y bobl sy'n gweithio gyda chi yn cael anhawster gydag offer swyddfa. Ac eto, gydag ychydig o ymarfer ac amynedd, gall unrhyw un greu argraff ar gydweithwyr gyda dogfennau o safon. Bydd ymddangosiad eich dogfennau yn rhoi delwedd gweithiwr proffesiynol profiadol i chi. Sy'n llawer gwell na chael ei drin fel person analluog nad yw hyd yn oed yn gwybod sut i ddefnyddio ei fysellfwrdd.

DARLLENWCH  Microsoft PowerPoint: deall ei ddefnyddioldeb a'i swyddogaethau.